Pożegnanie Dr Ryszarda Staniewskiego


WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII i ZAKŁAD GENETYKI I MIKROBIOLOGII   UNIWERSYTETU MARII-CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE   z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł Śp. Dr Ryszard Staniewski, emerytowany pracownik UMCS,  urodzony 02 stycznia 1927 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Zawodowo związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od

„Zakażenia XXI wieku”


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło poniższą uchwałę: Uchwała nr 34-2018 z dnia 16.10.2018 r. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w sprawie objęcia patronatem czasopisma „Zakażenia XXI wieku” – oficjalnego, recenzowanego czasopisma Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Patronat ma polegać na zamieszczeniu linku do czasopisma na stronie PTM, wsparciu merytorycznym czasopisma przez PTM oraz

>Zakażenia w położnictwie i ginekologii< POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO W WARSZAWIE 13.09.2018 r.


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zaprasza na wykłady pt. „Zakażenia w położnictwie i ginekologii”, które odbędą się 13 września 2018 r. (czwartek) w godz. 13.00-15.00, w sali im. prof. Olszewskiego na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1 w Warszawie. Szczegóły w załączonym zaproszeniu

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.