Pożegnanie


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 marca 2018 roku, w wieku 75 lat zmarła

Pani Prof. dr hab. Ewa Kurek

emerytowana Profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej.

Pani Profesor była znanym specjalistą w zakresie mikrobiologii środowiska,
członkiem wielu towarzystw naukowych, wybitnym dydaktykiem oraz
wychowawcą wielu pokoleń biologów, mikrobiologów i biotechnologów.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.