POŻEGNANIE


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. zmarła

Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Daniela Dzierżanowska-Madalińska

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Pani Profesor przez dwie kadencje, w latach 1996-2004, pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Była Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Tworzyła i organizowała Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w którym pracowała jako kierownik Zakładu w  latach 1978 – 2010.

Była członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Była promotorką wielu doktoratów i opiekunką  ogromnej rzeszy specjalizujących  się mikrobiologów w mikrobiologii lekarskiej i serologii.

Pani Profesor jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji oraz licznych podręczników w tym współautorką tak doskonale znanego nam wszystkim mikrobiologom  Przewodnika antybiotykoterapii wydawanego od 1998 r. i aktualizowanego corocznie. W styczniu 2020 zostało opublikowane już  dwudzieste piąte jego  wydanie.

Szczególne wyrazy współczucia przekazujemy Córce, Pani prof. dr hab. n. med. Katarzynie Dzierżanowskiej-Fangrat Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.