POŻEGNANIE


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. zmarła

Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Daniela Dzierżanowska-Madalińska

specjalista w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Pani Profesor przez dwie kadencje, w latach 1996-2004, pełniła funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Była Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Tworzyła i organizowała Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, w którym pracowała jako kierownik Zakładu w  latach 1978 – 2010.

Była członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. Była promotorką wielu doktoratów i opiekunką  ogromnej rzeszy specjalizujących  się mikrobiologów w mikrobiologii lekarskiej i serologii.

Pani Profesor jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji oraz licznych podręczników w tym współautorką tak doskonale znanego nam wszystkim mikrobiologom  Przewodnika antybiotykoterapii wydawanego od 1998 r. i aktualizowanego corocznie. W styczniu 2020 zostało opublikowane już  dwudzieste piąte jego  wydanie.

Szczególne wyrazy współczucia przekazujemy Córce, Pani prof. dr hab. n. med. Katarzynie Dzierżanowskiej-Fangrat Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.