POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W WARSZAWIE, 19 listopada 2018

POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W WARSZAWIE, 19 listopada 2018


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM informujemy,
że najbliższe posiedzenie naukowe Oddziału

odbędzie się dnia 19 listopada 2018 br.
(poniedziałek) o godz. 15:30

w sali 102B budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1).

 

 

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.