POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W WARSZAWIE, 19 listopada 2018

POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W WARSZAWIE, 19 listopada 2018


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM informujemy,
że najbliższe posiedzenie naukowe Oddziału

odbędzie się dnia 19 listopada 2018 br.
(poniedziałek) o godz. 15:30

w sali 102B budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1).

 

 

 

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.