Posiedzenie naukowe oddziału terenowego PTM w Poznaniu, 8.12.2017


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Poznański zaprasza

w dniu 8 grudnia 2017 (piątek), na godzinę 13.00 na wykład

Przeciwdrobnoustrojowe działanie propolisu

wykład wygłosi prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii

Wykład odbędzie się w budynku
Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.