SCN Eureka


Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowopowstałego Studenckiego Czasopisma naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Poniżej kilka słów od Założycieli Dodaj tytuł Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! 

(więcej…)

Genotypowanie i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w wybranych grupach pacjentów południowej Polski” 24.VI.2021 godz. 12.00


Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

„ Genotypowanie i lekooporność szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych w wybranych grupach pacjentów południowej Polski”,

które wygłosi Dr n. med. Monika Pomorska-Wesołowska

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 12.00

(więcej…)

Wirus SARS-CoV-2 a układ odpornościowy człowieka- 10.VI.2021


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Oddział w Szczecinie mają przyjemność zaprosić na spotkanie naukowo-szkoleniowe na temat:

>>Wirus SARS-CoV-2 a układ odpornościowy człowieka<

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ

Autorzy wykładu: prof. dr hab. Wiesław Deptuła, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US
Prelegent: prof. dr hab. Wiesław Deptuła


Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 16:00 na platformie MS Teams.
do spotkania:

DROBNOUSTROJE – Wrogowie i sprzymierzeńcy 24 – 25 CZERWCA 2021 – konferencja online


Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział Gdańsk oraz Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii  Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Katedrą Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na konferencję mikrobiologiczną w formie zdalnej z cyklu Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią pt. „Drobnoustroje – wrogowie i sprzymierzeńcy” które odbędzie się w dniach 24 – 25 czerwca 2021 r.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams 

 Informacje dotyczące MSTeams zostały zamieszczone na stronie
https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro/dla-uczestnikow


(więcej…)

Odporność poszczepienna – w tym po szczepieniach przeciw COVID-19- MsTeams-27.V.2021


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pt.:

Odporność poszczepienna – w tym po szczepieniach przeciw COVID-19”,

które wygłosi Dr hab. n. med. Hanna Czajka

Spotkanie odbędzie się 27 maja o godz. 12.15

(więcej…)

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.