Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów.


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prof. Ewy Augustynowicz-Kopeć, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Kierownika Naukowego konferencji, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online

Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w godz. 17.00-20.40.


Uczestnikom za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2017, poz. 1510).

Rejestracja uczestników: https://medicarewarszawa.clickmeeting.com/ogolnopolskie-spotkania-mikrobiologow-i-epidemiologow-konferencja-online/register

Z wyrazami szacunku
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Kierownik Naukowy konferencji Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Zespół Medicare S.C.
Organizator Konferencji

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.