Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów.


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prof. Ewy Augustynowicz-Kopeć, Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i Kierownika Naukowego konferencji, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online

Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w godz. 17.00-20.40.


Uczestnikom za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2017, poz. 1510).

Rejestracja uczestników: https://medicarewarszawa.clickmeeting.com/ogolnopolskie-spotkania-mikrobiologow-i-epidemiologow-konferencja-online/register

Z wyrazami szacunku
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Kierownik Naukowy konferencji Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
Zespół Medicare S.C.
Organizator Konferencji

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.