Nowe technologie w laboratorium okresu pandemii COVID-19. 18 maja 2021


Szanowni Państwo,

W imieniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, Firmy Genomtec SA i Firmy Synetktik SA mam przyjemność zaprosić Państwa na KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA: 
Nowe technologie w laboratorium okresu pandemii COVID-19 , które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 18maja 2021 roku, w godz. 16.00-18.30.Udział w konferencji oraz przystąpienie i zaliczenie testu sprawdzającego uprawnią do uzyskania 2 punktów edukacyjnych.

 Poniżej link do konferencji, pod którym znajdziecie Państwo program oraz możliwość rejestracji na konferencje.

Udział w konferencji online jest bezpłatny.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.