Next deadline for FEMS Industry Placement Grants is February 1st


Dear FEMS Delegate,

just to mention that the next deadline to apply for FEMS Industry Placement Grants is approaching soon (February 1st). Members of FEMS Member Societies can apply to collect experience in industry. Please share the news within your members to encourage Early Career Scientists to benefit from this initiative from FEMS! Information slides are attached.

Kind regards,

Corrado & Paul

Dr Corrado Nai

Project Manager

Federation of European Microbiological Societies

Delftechpark 37A, 2628 XJ Delft, The Netherlands

Tel: +31 (0)15 30 200 50

E-mail: corrado.nai@fems-microbiology.org

Website: www.fems-microbiology.org 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.