Nagroda Naukowa PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka – wyniki


Do Komisji Konkursowej wpłynęło 12 wniosków.

Na wniosek Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Pani dr hab. Beaty Sadowskiej prof.  UŁ, Prezydium Zarządu Głównego PTM podjęło Uchwałę 22-2024 w sprawie przyznania Nagród Naukowych im. Prof. E. Mikulaszka dla młodego badacza:

– nagrodę I stopnia (8000 PLN) Pani dr inż. Amandzie Pacholak za cykl 2 prac oryginalnych dotyczących badaniu biodegradacji nitrofurantoiny przez bakterie środowiskowe i poznaniu wpływu powstałych produktów na środowisko naturalne.

– nagrodę II stopnia (4000 PLN) Pani mgr inż. Joannie Gajewskiej za cykl 4 prac oryginalnych dotyczących występowania i charakterystyki szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z serów z niepasteryzowanego mleka oraz w trakcje całego procesu ich produkcji.

– nagrodę III stopnia (3000 PLN) Pani mgr inż. Agnieszce Krawczyk za cykl 2 prac oryginalnych dotyczących analizy składu mykobiomu i archerobiomu w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.