JUVENES PRO MEDICINA 2017


55 KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA I 13 KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Łódź, 19-20 maja 2017

 

Konferencja pod patronatem PTM :

                                                                     

Juvenes Pro Medicina jest  jedną z największych konferencji naukowo-szkoleniowych, odbywających się w centralnej Polsce. Konferencja ta odbywa się każdego roku od ponad 50 lat (pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 1962 roku). Jest organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nieodłącznym elementem konferencji Juvenes Pro Medicina są warsztaty seminaria i wykłady, kierowane do uczestników konferencji i wszystkich zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców naszej Uczelni oraz przez zagranicznych gości. Tematyka warsztatów/seminariów jest bardzo zróżnicowana – obejmuje zagadnienia medyczne, szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, biostatystyki, warsztatów językowych. W poprzedniej edycji zainteresowani mogli wybrać spośród 10 rodzajów zajęć. Do tej pory sesja Basic Science, na której prezentowane są liczne prace m.in. z mikrobiologii, cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, a znaczna część prezentowanych prac zaowocowała publikacjami w istotnych czasopismach medycznych. W związku z wysokim poziomem prac oraz zaangażowaniem znamienitych członków Jury, bylibyśmy wielce szczęśliwi, gdyby Polskie Towarzystwo Mikrobiologów doceniło nasz wysiłek w rozwój nauk podstawowych medycyny i objęło konferencję patronatem naukowym.

Więcej informacji o zeszłorocznej edycji Juvenes Pro Medicina znajdą Państwo na stronie: www.jpm.umed.pl.

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.