ISME – informacja o możliwości dofinansowania konferencji z zakresu ekologii mikroorganizmów


Międzynarodowe Towarzytwo Ekologii Mikroorganizmów (International Society for Microbial Ecology, https://www.isme-microbes.org/) informuje o możliwości ubiegania się w trybie ciągłym o dofinanasowanie organizowanych w Polsce warsztatów szkoleniowych, kursów, letnich szkół dla doktorantów oraz spotkań i konferencji (w tym sesji tematycznych, przyjazdu i pobytu zaproszonych prelegentów, lub nagród dla studentów i młodych naukowców za najlepszą prezentację lub poster) w szeroko rozumianej tematyce ekologii mikroorganizmów.

Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi do 500 euro. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr Katarzyną Piwosz – ambasadorka ISME na Polskę (https://www.isme-microbes.org/ambassadors ), kpiwosz@mir.gdynia.pl

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.