International Summit on Microbiology and Parasitology, October 25-26, 2018, Prague.

International Summit on Microbiology and Parasitology, October 25-26, 2018, Prague.


Scientific Federation invites all the participants from all over the world to attend International Summit on Microbiology and Parasitology during October 25-26, 2018 at Prague, Czech Republic which includes Keynote presentations, Oral talks, Poster presentations and Exhibitions.

ISMP-2018 will also provide the excellent opportunity to meet experts, exchange information, and strengthen the collaboration among Directors, Researchers, Associate Professors, and Scholars from both academia and industry.

ISMP-2018  is anticipating participants from 40 and more countries across the globe and the three day conference will provoke Plenary sessions, Keynote speeches, Poster, and Oral presentations. This program provides three days of robust discussions on recent advancements and new strategies for development of new materials for global requirements.

Our pleasure to meet you in upcoming event…!!!

YOUNG RESEARCHERS OPPORTUNITY:
We make sure to support and motivate 'Young Researchers’ by:
  • Establishing their academic and professional relationships.
  • Improving their morale and confidence of presenting research in an international platform.
  • Interacting with expertise in their respective departments.
  • Clearing your inhibitions of adjusting to the foreign environment.
  • Providing a holistic experience of academic tourism.
CONFERENCE OBJECTIVES:
  • To facilitate opportunities for networking, collaboration and exchange of ideas with internationally renowned leaders in Microbiology and Parasitology research.
  • To identify research and practice based innovations in optimizing Microbiology and Parasitology  research and development.
  • To debate gaps and priorities for sustainable development in optimizing Microbiology and Parasitology  research and development.
  • To discuss and debate the challenges and opportunities in the new era of optimizing Microbiology and Parasitology  research and development reforms.
  • To identify opportunities for evidence-based practice in optimizing Microbiology and Parasitology  research and development.

To know more about the conference https://scientificfederation.com/microbiology-parasitology-2018/
For questions about topics, deadlines, please do not hesitate to contact: ismp-2018@scientificfederation.com

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.