International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents- November 19-20, 2018 Bucharest, Romania.


We are pleased to invite you as a Speaker to the “International Conference on Antimicrobial and Antibacterial Agents” scheduled from November 19-20, 2018 Bucharest, Romania. 
The ANTIMICROBIAL CONGRESS 2018 has established itself as a significant forum for Professors, Doctors, Researchers, Scientists to gather and exchange ideas. The conference strives to provide meaningful coverage on “Amelioration in Research to Retried Antibiotics”.


The Conference gives you richer experiences for networking, knowledge sharing and discussion across the disciplines and also offers opportunities for plenary sessions, poster presentations, symposia and joint exhibits.
ANTIMICROBIAL CONGRESS 2018 encourages sessions on the topics like

·         Antibiotic therapy and Antibacterial drugs

·         Antimicrobial Agents and Chemotherapy

·         Antibacterial Agents in Clinical Treatment

·         Pharm logical Consideration of Antimicrobiology

·         Antimicrobial agents and novel vaccines

·         Global Antibacterial Drugs Market Key

·         Antimicrobial Textiles Market

·         Neuroinfectious Diseases

·         Molecular Epidemiology of  Neoplastic and Non-neoplastic disease

·         Plant Bacteriology

·         Antimicrobiology in Epidemiology

·         Antimicrobial therapy for gum disease

·         Paediatric viral diseases

·         Antibiotic resistance accelerate to increased mortality

·         Community-acquired antimicrobial resistance: is it controllable?

For Conference Website visit- https://antimicrobial. vaccineconferences.com/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.