International Bacteriology Conference. November 7-9, 2018 Tokyo, Japan


Madridge Conferences invites all the participants from across the world to attend “International Bacteriology Conference” held during Nov 7-9, 2018 at Tokyo, Japan. This includes proficient keynote presentations, oral presentations, creative poster presentations and exhibitions.

This conference is a gathering of research experts, professionals, academicians and researchers from all over the world. Strengthen and update your ideas on Bacteriology. By attending, you will meet carefully selected, top class scientists who influenced the past, the present, and most importantly emerging young scientists who will shape the future.

Bacteriology-2018 conference includes Plenary lectures, Keynote lectures and short courses by eminent personalities from around the world in addition to contributed papers both oral and poster presentations.

Bacteriology Conference and workshops will be held in such a way to educate the participants on the trending scientific topics.

Please see the website for further details: https://bacteriology.madridge.com/

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.