Healthcare Infection Society International Conference 2018


 

 

 

Healthcare Infection Society International Conference 2018 is addressed to healthcare professional with an interest in any aspect of healthcare-associated infection then you will benefit from attending this event. Some of the world’s leading experts will be in attendance to impart their knowledge and share what they’re doing to tackle current issues relating to infection prevention and control.

Full Conference details are online:  www.his.org.uk/conference

By following the link below you will find important information www.his.org.uk/files/7515/2631/0089/HIS_Conference_2018.pdf

The deadlines are:

  • Abstract submission deadline: Friday 6 July 2018
  • Bursary deadline: Friday 17 August 2018
  • Early bird deadline: Friday 21 September 2018
  • Online registration closes: Friday 16 November 2018

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.