Global Summit on Microbiology and Virology- March 25-27, 2019 , Czech Republic


Cenetri Publishing Group warmly welcomes you to join the Global Summit on Microbiology and Virology to be held in March 25-27, 2019 at Prague, Czech Republic, on the theme as “Gaining the hive of scientific and technological knowledge in Microbe world” which comprises prompt Keynote Presentations, Special Sessions, Workshops, Symposiums, Oral talks, Poster Presentations and
Exhibitions. The GSMV-2019 aims to have innovative sessions, cooperate in engaging exchanges latest trends and expand professional networks with the expert in the field of Microbiology and Virology research and business. The Organizing Committee Members also invites Young Researchers to submit abstracts reporting their latest scientific findings for poster sessions.

Topics
• Medical Microbiology
• Clinical Microbiology /Microbial Physiology
• Virus and Diseases
• Industrial Microbiology/Biotechnology
• Food and Beverages Microbiology
• Soil and Environmental Microbiology
• STD, STI and HIV/ AIDS
• Microbiology and Agriculture
• Viral Vaccines and Vaccination
• Applied Microbiology
• Hepatitis and Herpes Virus
• Mycology and Phycology
• Veterinary Microbiology
• Bacteriology
• Aquatic/Marine Microbiology
• Pharmaceutical Microbiology
• Oral Microbiology
• Petroleum Microbiology
• Forensic Microbiology
• Research and Development in Microbiology

 

Please visit the conference website: http://virology.microbiologyconference.org/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.