FIS/HIS International 2020


FIS/HIS International 2020 online will take place from Monday 9 – Wednesday 11 November 2020.

FIS is a unique conference which includes the collaboration of societies with interests in different aspects of infectious diseases, clinical microbiology, biomedical science and infection control; the conference will be an invaluable source of education and if you are a healthcare professional with an interest in healthcare infection diagnosis, treatment, prevention and control, you will benefit from attending.
 
Although there will be no face-to-face element of FIS this year, the Scientific Programme Committee are already working to plan an engaging and interactive programme. 
 
More details will be available online soon.  To be kept up to date please join  mailing list or go to the website https://www.his.org.uk/training-events/fis-his-2020/ 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.