FEMS News – October 2021


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem FEMS.

Znajdziecie w nim informacje o :

-Konferencji FEMS która odbędzie się w 2022 w Belgradzie, a na którą właśnie wystartowała rejestracja https://femsbelgrade2022.org

-Nagrodzie im. Prof. Armen Trchounian (1956-2020), ustanowionej w kategorii ekonomii zrównoważonego rozwoju – za poster autorstwa młodych naukowców.

oraz

Światowym Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach przypadającym w listopadzie (18-24.XI)

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.