ESCMID


We thank you for being an ESCMID Affiliated Society (AS). As in previous years, AS memberships run from January 1 until December 31 of each year. According to our records, Polish Society of Microbiologists () has less than 1000 members. Based on this, your annual membership fee for 2021 is waived.

Important: The payments for the ESCMID AS will change in 2022. For those AS who were not participating in the ESCMID Council Meeting 2021, please find again the link to the Minutes here, where you can find more information about the payment scheme 2022.

As usual, we kindly ask you to forward our weekly newsletter to your members or make relevant information available to them through your website or newsletters.

Additionally, we kindly request that you check your contact details at the ESCMID website https://www.escmid.org/membership_organization/partners/affiliated_societies/) and please let the ESCMID Executive Office know of any changes until 3. January 2022: Benjamin.schirra@escimd.org

As general information, please find below links to the ESCMID statutes and bylaws, which build the baseline of our agreement and contain more detailed information about the tasks, responsibilities as well as your benefits of being an ESCMID Affiliated Society.

Statutes:https://www.escmid.org/membership_organization/about_escmid/articles_of_association/

Bylaws: https://www.escmid.org/membership_organization/about_escmid/bylaws/  

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.