Clinical Microbiology Congress, Dublin, Ireland


We would like to bring in to your kind attention to the upcoming conference World congress on Clinical and Medical Microbiology which is going to be held in Dublin, Ireland during September 10-11, 2018.
Clinical Microbiology Congress 2018 is a global event which encompasses recent researches. It will have a participation of delegates from all the corners of the world to discuss the purpose of the conference.

For details, please visit:
http://clinicalmicrobiologycongress.alliedacademies.com/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.