Browsing category Konferencje

Webinar: Ekologia drobnoustrojów a zmiany klimatu-22.09.22


Zapraszamy do udziału w przyszłotygodniowym webinarze, który odbędzie się dnia 22.09.2022 o godz 15:00 i poświęcony będzie tematowi wzajemnej zależności między mikrobiologią środowiskową i zmieniającym się klimatem.

Rejestracja i szczegółowy program wystąpień na stronie FEMS

i pod linkiem wydarzenia : https://crm.fems-microbiology.org/civicrm/event/info?id=53&reset=1

Światowy Dzień Gruźlicy 2022-14.10.2022


Zapraszamy do udziału w Konferencji „Światowy Dzień Gruźlicy 2022” z uroczystą sesją naukową z okazji Jubileuszu Pani Profesor Zofii Zwolskiej, Członka Honorowego PTM.

Konferencja organizowana jest przez:

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc,

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne                

Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych

Konferencja odbędzie się dnia 14 października 2022, w Pałacu Staszica w Warszawie.

The last word belongs to microbes:29-30.XI.2022


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura „The last word belongs to microbes” która odbędzie się 29 – 30 listopada br. w Warszawie.                                       

Informacje znajdą Państwo na stronie konferencji : https://www.pasteur2022.com/

XVIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki- 5-7.10.22


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XVIII Regionalnym Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki

organizowanym w dniach 05-07.10.2022 roku przez firmę „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.,

Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie,

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych,

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku oraz firmę Medicare.

Informacje:  http://www.promedica.elk.com.pl/2020/index.php/menu/konferencje„Właściwości dietetyczne i lecznicze grzybów jadalnych”- 30 czerwca 2022 on-line


z początkiem  początku sezonu urlopowego serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line organizowane przez Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów wraz z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, które swoim tematem doskonale wpisuje się w wakacyjny czas. Wykład pod tytułem:

Właściwości dietetyczne i lecznicze grzybów jadalnych

wygłosi

Prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2022 o godz. 12.00  on-line

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.