Browsing category Konferencje

Spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 12 maja (piątek) o godzinie 10:00. Wykład pt. Azotowe rozgrywki w mikrobiologicznej lidze oczyszczania ścieków wygłosi Aleksandra Ziembińska-Buczyńska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.


https://www.microbiology.pl/wp-content/uploads/2023/05/Ziembinska_Buczynska_abstrakt_biogram.pdf

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,j1XpTM5D60i5OejqFLKTxQ,Vuw68xw9UE2cGlg9EZo5yQ,owSYXmp2zEqs16OmZh_Xug?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM


Serdecznie zapraszamy na seminarium Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM, które odbędzie się 14 grudnia 2022 o godzinie 11 on-line na platformie webex

(https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=mfb685dcca462c821862f8be7f8b3fc04).


Wykład pt. Ameby skorupkowe w badaniach torfowisk: paleoekologia, monitoring, eksperyment wygłosi Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.