„Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts” Diversity-Basel


„Ruszył nabór publikacji do specjalnego wydania czasopisma Diversity-Basel (ISSN 1424-2818; IF: 2,465; MEN: 70) pt. „Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts”, w którym będzie prezentowany szeroki zakres wiedzy obejmującej różnorodne zagadnienia dotyczące symbiontów bakteryjnych u bezkręgowców, co będzie sprzyjało spotkaniu się i integracji osób zainteresowanych tematyką symbiontów, zarówno wśród autorów artykułów jak i czytelników, a także wymianie informacji i naukowej dyskusji. „

” W poznaniu biologii organizmów eukariotycznych przydatna jest wiedza dotycząca zasiedlających je bakterie. Mikroorganizmy symbiotyczne mogą oddziaływać na ekologię, sposób rozmnażania oraz ewolucję bezkręgowców promując specjację, zmieniając zakres tolerancji ekologicznej i powodując zmiany w genach zwierząt. Szeroki zakres wiedzy obejmującej różnorodne zagadnienia dotyczące symbiontów bakteryjnych u bezkręgowców będzie prezentowany w wydaniu specjalnym czasopisma Diversity-Basel (ISSN 1424-2818; IF: 2,465; MEN: 70) pt. „Bacterial Symbionts of Invertebrates: Diversity, Transmission and Impacts”, co będzie sprzyjało spotkaniu się i integracji osób zainteresowanych tematyką symbiontów, zarówno wśród autorów artykułów jak i czytelników, a także wymianie informacji i naukowej dyskusji 👩‍💻👨‍💻👩‍💼👨‍💼 Gorąco zachęcamy do udziału 📣 Termin nadsyłania publikacji to 31.10.2022 r. ⏳ Więcej o tematyce specjalnego wydania czasopisma Diversity i procedurze przesyłania artykułów można znaleźć pod linkiem https://www.mdpi.com/…/bacterial_symbionts_invertebrates

źródło: https://www.facebook.com/mikrobiologia.UAM/photos/a.574733322715807/1861591500696643/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.