„Antybiotykoterapia pod lupą Farmaceuty” 25-29.10.21


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów objęło Patronatem Honorowym ogólnopolską akcję edukacyjną pt. „Antybiotykoterapia pod lupą Farmaceuty” organizowaną w dniach 25-29.10.2021 przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji. W 11 miastach w Polsce odbędą się lekcje edukacyjne w szkołach.

Antybiotykoterapię stosowała większość z nas chociaż raz w życiu, ale czy na pewno zgodnie z zaleceniami? Kiedy powinniśmy stosować antybiotyki? Jak stosować tą grupę leków, aby nie doprowadzić do lekooporności? Odpowiedzi na te i inne pytania pojawią się podczas trwania akcji “Antybiotykoterapia pod lupą Farmaceuty”.

Wydarzenie to jest cykliczną akcją edukacyjną organizowaną przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji i skierowana jest głównie do szkół. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25 – 29 października 2021 r. i jak co roku poruszać będzie ważną tematykę, jaką jest prawidłowa farmakoterapia antybiotykami, omówione także zostaną zagrożenia, jakie niesie za sobą nadużywanie antybiotyków. Dzięki szerzeniu wiarygodnej i sprawdzonej wiedzy zwiększamy bezpieczeństwo i świadomość odbiorców odnośnie stosowania leków.

Nadchodząca edycja ponownie przyjmie formę stacjonarnych prelekcji edukacyjnych odbywających się w szkołach podstawowych i średnich, przeprowadzanych przez naszych wolontariuszy. Dodatkowo social media Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji wzbogacą się o infografiki, przedstawiające w prosty sposób podstawowe zagadnienia związane z antybiotykami.

Zachęcamy śledzenia informacji o wydarzeniu na social mediach PTSF:

PTSF (@ptsf.online) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji | Facebook

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.