VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA 2017


VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA 2017

Gdańsk 31.05-2.06.2017

W imieniu Rady Naukowo-Programowej serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017.

Tegoroczna Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i firmę Transpharmacia i jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych, którego celem jest stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych.

Podczas naszego spotkania przedstawimy szereg zagadnień istotnych dla Mikrobiologów pracujących w wytwórniach farmaceutycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem farmaceutycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla Osób Wykwalifikowanych, Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych za współpracę z kontraktowymi laboratoriami mikrobiologicznymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy również mikrobiologów z wytwórni kosmetycznych.

Tematem wiodącym konferencji będzie Jakość Badań Mikrobiologicznych, ale również jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych obecnych na rynku. Tradycyjnie już przedstawimy aktualne i planowane zmiany w przepisach, wymaganiach farmakopealnych, oraz nowości w temacie Woda i problemy z nią związane.

Szczegółowe informacje i program zostaną zamieszczone w następnym komunikacie.

Organizatorzy konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017:

Transpharmacia: Tel. +48 601382182; +48 509710103

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.