VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA 2017


VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

MIKROBIOLOGIA FARMACEUTYCZNA 2017

Gdańsk 31.05-2.06.2017

W imieniu Rady Naukowo-Programowej serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji – Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017.

Tegoroczna Konferencja jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i firmę Transpharmacia i jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych, którego celem jest stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych.

Podczas naszego spotkania przedstawimy szereg zagadnień istotnych dla Mikrobiologów pracujących w wytwórniach farmaceutycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem farmaceutycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla Osób Wykwalifikowanych, Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych za współpracę z kontraktowymi laboratoriami mikrobiologicznymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy również mikrobiologów z wytwórni kosmetycznych.

Tematem wiodącym konferencji będzie Jakość Badań Mikrobiologicznych, ale również jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych obecnych na rynku. Tradycyjnie już przedstawimy aktualne i planowane zmiany w przepisach, wymaganiach farmakopealnych, oraz nowości w temacie Woda i problemy z nią związane.

Szczegółowe informacje i program zostaną zamieszczone w następnym komunikacie.

Organizatorzy konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017:

Transpharmacia: Tel. +48 601382182; +48 509710103

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.