8th CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS, -7-11 July 2019 Glasgow


 

 

8th CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS, FEMS 2019

It is a great pleasure to announce the 8th Congress of European Microbiologists – FEMS 2019 – which will be held 7-11 July 2019 in Glasgow, Scotland.

 

MAIN CONGRESS TOPICS:

·         Applied Microbiology

·         Biotechnology / Synthetic Biology / Systems Biology

·         Virology

·         Pathogens / Pathogenicity

·         Mycology

·         Genetics/Genomics

·         Environmental Microbiology / Microbial Ecology / Microbial Communities

·         Taxonomy / Systematics

·         Education / Professional Development / Policies

·         Physiology / Biochemistry / Molecular Microbiology

·         Food Microbiology

 

KEYNOTE SPEAKERS:
We are happy to announce five keynote speakers: 

·         Toby Kiers, Amsterdam, The Netherlands (soil microbiology, ecology)                                   

·         Andy Waters, Glasgow, United Kingdom (parasitology, tropical medicine)

·         Rotem Sorek, Rehovot, Israel (virology, phages)                

·         Bernard Hube, Jena, Germany (fungi and virulence)

·         Sang Yup Lee, Daejeon, South Korea (cell factory)

 

IMPORTANT DATES:

Abstract submission deadline: 15 January 2019

Early registration deadline: 15 April 2019


Find more information on the conference website: www.fems2019.org

 

To accompany the information you can download the web banner and save-the-date flyer here or see attachment.

   

If you are presenting at a meeting or hosting a general assembly, we would also like to encourage you to include the FEMS 2019 speakers slides, which can be downloaded here as well.

 

Zobacz także

IUMS 2024

FEMS 2023

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.