7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska

7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska


7 Międzynarodowa Konferencja Weiglowska Lwów, 26-29 września 2017 r.

Konferencja pod patronatem PTM

 

Rudolf Weigl był wybitnym polskim mikrobiologiem austriackiego pochodzenia. Pracował w czasach międzywojennych we Lwowie (dzisiejsza Ukraina) w dziedzinach mikrobiologii lekarskiej, parazytologii, immunologii oraz biotechnologii, opracowując przy tym pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko durowi plamistemu.

Mikrobiolodzy polscy i ukraińscy od 2003 r. organizują naprzemiennie w Polsce i Ukrainie dwustronne (później międzynarodowe) konferencje Weiglowskie w dziedzinie mikrobiologii i dyscyplinach pokrewnych. Poprzednie konferencje Weigowskie odbywały się we Lwowie (2003), Warszawie (2007), Odessie (2009), Wrocławiu (2011), Czerniowcach (2013) oraz w Gdańsku (2015). Kolejną, 7 konferencję Weiglowską zaplanowano zorganizować we Lwowie, mieście, gdzie R. Weigl pracował.

Główne tematy konferencji to mikrobiologia ogólna, mikrobiologia lekarska, mikrobiologia środowiskowa, immunologia oraz biotechnologia. Konferencja odbędzie się w przepięknym Lwowskim Budynku Uczonych. Głównymi uczestnikami konferencji będą mikrobiolodzy ukraińscy i polscy, jednak przewiduje się także udział naukowców z innych krajów (Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, USA, Japonia). W konferencji weźmie udział około 250 uczestników. Oprócz programu naukowego, przewidziane są: wycieczka po Lwowie, koncert, recepcja oraz na życzenie – bankiet, spektakl w Operze Lwowskiej, a także wycieczka do pobliskich zamków. Konferencja przyczyni się do nawiązania bliższych kontaktów z naukowcami z Ukrainy oraz wzmocnieniu przyjacielskich stosunków między naszymi narodami.

Planuje się, ze opłata konferencyjna wyniesie 140 Euro oraz 110 Euro dla młodych naukowców. Koszty obejmą 3 obiady, recepcję, 5 poczęstunków podczas przerw na kawę, wycieczka po mieście oraz materiały konferencyjne. Dodatkowo płatne będą bankiet (około 40 Euro) oraz spektakl w operze Lwowskiej (10 Euro). Po konferencji można będzie odwiedzić zamek Oleski (1 dzień), Poczajow i Krzemieniec (1 dzień) lub Kamieniec Podolski (2 dni), wycieczki te są płatne dodatkowo.

7th International Weigl Conference (Lviv, September 26-29, 2017)

Rudolf Weigl was the outstanding Polish microbiologist of Austrian descent. He worked in the interwar period in Lviv (contemporary Ukraine) in the fields of medical microbiology, parasitology, immunology and biotechnology and created the first successful anti-typhus vaccine. Polish and Ukrainian microbiologists started in 2003 joint initiative to organize in turn in Ukraine and Poland bilateral (later, international) Weigl conferences in the fields of microbiology and related disciplines. Previous Weigl conferences took place in Lviv (2003), Warsaw (2007), Odessa (2009), Wroclaw (2011), Chernivtsi (2013) and Gdansk (2015). The next, 7th International Weigl conference is planned to organize again in Lviv, the city, where he did his discoveries. The main topic of the conference will be general microbiology, medical microbiology, environmental microbiology, immunology and biotechnology. The conference is planned to be held in the beautiful House of Scientists. Main participants of the conference will be Polish and Ukrainian microbiologists, cell biologists and immunologists; however, participation of the scientists from many other countries is expected. Size of the conference is limited by 250 participants. In addition to scientific program, Lviv city tour, concert, get-together and optional banquet, visiting Lviv Opera House and the tours to neighboring castles are planned. Conference has to develop existing contacts and establish the new ones between Polish and Ukrainian scientists.

Szczegółowe informacje

7th International Weigl Conference that will be held on September 26-29, 2017 in Lviv, Ukraine,
in the main building of Ivan Franko Lviv National University.

List of planned sessions:

  1. Microbial cell biology.
  2. Microbial biotechnology.
  3. Environmental microbiology.
  4. Metabolism and regulation.
  5. Medical microbiology.
  6. Immunology
  7. Microbe-host cell interaction.
  8. Microbial genetics.

Participation of leading foreign and ukrainian scientists is expected in the Conference.

Working language – English.

Conditions of participation:

Deadline for Abstract submission – May 31, 2017.

Registration form and abstracts should be filled and sent to the conference e-mail: weigl2017@gmail.com

Early bird registration & payment (till May 31, 2017): 110 € / 90 €.

Materials received after the deadline will not be accepted. Each person may submit up to 3 abstracts. Invitation letters to the participants of the conference will be sent by email before 1st September 2017.

CONTACT INFORMATION
OF ORGANIZING COMMITTEE REPRESENTATIVES

Address: Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Drahomanov Street, 14/16, Lviv, 79005 Ukraine.

Dmytruk K.V., Head of Secretariat
PhD, Senior Scientist
Phone: 00 380 32 261 21 63;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: dmytruk@cellbiol.lviv.ua // dmytruk77@gmail.com
Barska M.L., Executive Secretary of
Ukrainian Society of Cell Biology, PhD,
Phone: 00 380 32 261 2142;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: barska@cellbiol.lviv.ua

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.