17 września- International Microorganism Day


Zapraszamy do uczestniczenia online w obchodach Międzynarodowego Mikrobiologicznego Święta!

– Przez cały dzień- live streaming będzie można śledzić na bezpośredniej stronie eventu jak i na kontach Twitter , Facebook, and YouTube.

Dostęp jest również przez bezpośrednią stronę FEMS (Home page, Twitter, Facebook, and YouTube).

Link do 24- godzinnego rozkładu spotkań znajduję się na stronie: https://www.internationalmicroorganismday.org

lub

/programme?fbclid=IwAR2ICah3xMvJdkO_7JvHcTkuvhkVi3Ges_zZgJ8_K4WXBSF5E_yAEagf-ug

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.