17 września- International Microorganism Day


Zapraszamy do uczestniczenia online w obchodach Międzynarodowego Mikrobiologicznego Święta!

– Przez cały dzień- live streaming będzie można śledzić na bezpośredniej stronie eventu jak i na kontach Twitter , Facebook, and YouTube.

Dostęp jest również przez bezpośrednią stronę FEMS (Home page, Twitter, Facebook, and YouTube).

Link do 24- godzinnego rozkładu spotkań znajduję się na stronie: https://www.internationalmicroorganismday.org

lub

/programme?fbclid=IwAR2ICah3xMvJdkO_7JvHcTkuvhkVi3Ges_zZgJ8_K4WXBSF5E_yAEagf-ug

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.