Browsing tag: łdz

Młodzi Mikrobiolodzy Środowiska Łódzkiego-u 23.06.2021-bezpłatna konferencja online


Z ogromną przyjemnością zapraszamy na IV Sesję Młodych Mikrobiologów Środowiska Łódzkiego. Tegoroczna sesja odbędzie siię 23.06.2021 r., a jej celem jak zwykle jest wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć oraz integracja dyplomantów i doktorantów łódzkich jednostek naukowych z zakresu mikrobiologii.

Wydarzenie odbędzie się w formie w pełni zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Formularz zgłoszeniowy wraz ze streszczeniem pracy należy wysłać na adres sesja.mikrobiologowpl@gmail.com do 28.05.2021 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.