spotkanie naukowe sekcji mikrobiologii środowiskowej 24 stycznia 2024


Zapraszamy na spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 24 stycznia (środa) o godzinie 14:00.

Wykład pt. Rola surfaktantów w regulacji biodostępności i biodegradacji zanieczyszczeń środowiskowych wygłosi dr Wojciech Smułek z Politechniki Poznańskiej.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,YoLoDVzde0Spvs_FzGwccA,LvB6yIXwHki3OFznqCc0Dg,m3SYuDYrQEKdC1ufaOmubA?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.