Sesja naukowa 26 stycznia 2024 (online) organizowana przez oddział terenowy PTM w Warszawie


Zarząd PTM OT w Warszawie zaprasza na pierwszą sesję naukową w Nowym Roku!

Sesja odbędzie się 26 stycznia o 16:00 w trybie zdalnym na platformie Google meet.

Dr Marta Matuszewska z Uniwersytetu w Cambridge przedstawi temat:

„Struktura populacyjna genomu Staphylococcus aureus u kotów i dynamika transmisji między kotami a ich właścicielami”

🔗 Link do wydarzenia: https://meet.google.com/cti-ggdj-tbj

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.