PTM poszukuje osoby do prac sekretarskich w PJM – pilne!


INSTYTUCJA:
MIASTO:
STANOWISKO:
DYSCYPLINA NAUKOWA:
DATA ZGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
OSOBA DO KONTAKTU:
E-MAIL KONTAKTOWY:
LINK DO STRONY:
SŁOWA KLUCZOWE:
OPIS STANOWISKA:

Szanowni Państwo Członkowie PTM,

 

Aktualnie mamy bardzo trudną sytuację z wydawaniem czasopisma Polish Journal of Microbiology.

Poszukujemy osoby, która pełniłaby funkcję sekretarza redakcji PJM. Jednocześnie osoba ta mogłaby również przejąć część obowiązków sekretarskich z redakcji Postępów Mikrobiologii i odciążyć członków merytorycznych tej redakcji.

Sprawa jest bardzo pilna, dlatego zwracamy się do Państwa o rozpowszechnienie informacji, że PTM poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko sekretarki / sekretarza w redakcjach czasopism Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów – Polish Journal of Microbiology oraz Postępy Mikrobiologii

 

Wymagania

merytoryczne: co najmniej znajomość podstaw mikrobiologii,

biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego,

dobra znajomość i obsługa programów komputerowych z grupy OFFICE

bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność,

łatwość w komunikowaniu się, bezkonfliktowość

dyspozycyjność – konieczność dojazdu do miejsc w Warszawie na spotkania w godzinach popołudniowych,

dobrze widziane doświadczenie w pracy redakcyjnej

 

Korzyści:

możliwość pracy w domu,

nienormowany, ale zadaniowy czas pracy,

pisemna umowa – zlecenie z PTM

 

CV i list intencyjny prosimy przekazywać ma adres biura PTM: ptm.zmf@wum.edu.pl.

do 03.12.2017 r. Tam również można kierować pytania. Warunki finansowe określone zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Stefan Tyski

Prezes PTM

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.