PTM poszukuje osoby do prac sekretarskich w PJM – pilne!


INSTYTUCJA:
MIASTO:
STANOWISKO:
DYSCYPLINA NAUKOWA:
DATA ZGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
OSOBA DO KONTAKTU:
E-MAIL KONTAKTOWY:
LINK DO STRONY:
SŁOWA KLUCZOWE:
OPIS STANOWISKA:

Szanowni Państwo Członkowie PTM,

 

Aktualnie mamy bardzo trudną sytuację z wydawaniem czasopisma Polish Journal of Microbiology.

Poszukujemy osoby, która pełniłaby funkcję sekretarza redakcji PJM. Jednocześnie osoba ta mogłaby również przejąć część obowiązków sekretarskich z redakcji Postępów Mikrobiologii i odciążyć członków merytorycznych tej redakcji.

Sprawa jest bardzo pilna, dlatego zwracamy się do Państwa o rozpowszechnienie informacji, że PTM poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko sekretarki / sekretarza w redakcjach czasopism Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów – Polish Journal of Microbiology oraz Postępy Mikrobiologii

 

Wymagania

merytoryczne: co najmniej znajomość podstaw mikrobiologii,

biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego,

dobra znajomość i obsługa programów komputerowych z grupy OFFICE

bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność,

łatwość w komunikowaniu się, bezkonfliktowość

dyspozycyjność – konieczność dojazdu do miejsc w Warszawie na spotkania w godzinach popołudniowych,

dobrze widziane doświadczenie w pracy redakcyjnej

 

Korzyści:

możliwość pracy w domu,

nienormowany, ale zadaniowy czas pracy,

pisemna umowa – zlecenie z PTM

 

CV i list intencyjny prosimy przekazywać ma adres biura PTM: ptm.zmf@wum.edu.pl.

do 03.12.2017 r. Tam również można kierować pytania. Warunki finansowe określone zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Stefan Tyski

Prezes PTM

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.