Posiedzenie naukowe Oddziału Terenowego w Warszawie 27.04.2017


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 15:00, w sali 103B Wydziału Biologii UW.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie na posiedzenie naukowe

Jednocześnie Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM informuje, że następne posiedzenie naukowe zaplanowane jest na 8 czerwca br. (czwartek). Głównym gościem posiedzenia będzie Pan prof. dr hab. Marek Gniadkowski.

Odbywające się w trakcie najbliższego i czerwcowego posiedzenia Oddziału sesje wykładowe składają się na szkolenie pn.: „Molekularne podstawy patogenności prątków gruźlicyKryzys antybiotykoterapii – czy koniec antybiotyków?”, za udział w którym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyznaje 4 punkty edukacyjne. (Uchwała KRDL w sprawie przyznania punktów edukacyjnych…).

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.