All posts by PTM

POŻEGNANIE PANA PROF DR HAB. WINCENTEGO DROŻAŃSKIEGO


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2023 roku, zmarł

ŚP. Pan Prof. dr hab. Wincenty Drożański

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym rozpoczął pracę w 1954 r. w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej UMCS, pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Kunickiego-Goldfingera. W latach 1954-2002 związany z Instytutem Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 1991 roku.

Prace badawcze Pana Profesora skupiały się głównie wokół biochemii i cytologii pasożytów wewnątrzkomórkowych oraz analizy struktur osłon komórkowych bakterii. Wyodrębnił i opisał nową bakterię Sarcobium lyticum, pasożyta wewnątrzkomórkowego eukariontów, spokrewnionego z bakteriami z rodzaju Legionella.

Profesor Wincenty Drożański był członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także w 1988 r. został Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTM.

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Profesora.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

POŻEGNANIE PANI PROF DR HAB. N. MED. GAYANE MARTIROSIAN


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nekrolog-666x1024-1.png

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25. stycznia 2023 r. zmarła

Ś.P. Pani prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian

Pani Profesor była cenionym wykładowcą akademickim, autorką licznych publikacji naukowych, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a przede wszystkim wspaniałym Człowiekiem.

Pani Profesor swoja karierę naukową rozpoczęła na Yerevan State Medical University w Erewaniu, Armenia.  Po przyjeździe do Polski związana była z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii oraz Zakładem Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Przez  ponad 20 lat kierowała Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą  koleżankę serdeczną Przyjaciółkę wielu z nas.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Kościele p.w św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, ul. Powązkowska 14

w Warszawie, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu przy kościele.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.