All posts by PTM

Abstract Submission extended – FEMS Conference on Microbiology 2022


https://www.femsbelgrade2022.org/

„Abstract Submission Deadline is extended until 2 February 2022!
 Are you ready to submit? Abstract submission deadline has been extended – use the opportunity!Abstract submission is still possible until 2 February 2022, 23:59 CET!FEMS and the Serbian Society for Microbiology (SSM) are looking forward to receiving your abstracts and to meeting you at the Belgrade Conference in June 2022!
(więcej…)

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.