Aktualne problemy w mikrobiologii medycznej


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe pn. „Aktualne problemy w mikrobiologii medycznej”.

Posiedzenie odbędzie się w dn. 24 marca 2017 r. (piątek) w godz. 13.00-15.30 w sali 103B w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1; 02-096 Warszawa).

Program posiedzenia

Efektywność szczepień przeciw pneumokokom na świecie i przewidywalna w Polsce
Prof. dr hab. Anna SKOCZYŃSKA, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Szczepienia przeciw pneumokokom, czyli dla każdego coś miłego
Dr hab. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. nadzw., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy – aktualna sytuacja i ocena ryzyka
Dr hab. Krzysztof ŚMIETANKA, prof. nadzw.
Dr hab. Krzysztof NIEMCZUK, prof. nadzw.
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.