Aktualne problemy w mikrobiologii medycznej


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowe pn. „Aktualne problemy w mikrobiologii medycznej”.

Posiedzenie odbędzie się w dn. 24 marca 2017 r. (piątek) w godz. 13.00-15.30 w sali 103B w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. I. Miecznikowa 1; 02-096 Warszawa).

Program posiedzenia

Efektywność szczepień przeciw pneumokokom na świecie i przewidywalna w Polsce
Prof. dr hab. Anna SKOCZYŃSKA, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Szczepienia przeciw pneumokokom, czyli dla każdego coś miłego
Dr hab. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. nadzw., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w Polsce i innych krajach Europy – aktualna sytuacja i ocena ryzyka
Dr hab. Krzysztof ŚMIETANKA, prof. nadzw.
Dr hab. Krzysztof NIEMCZUK, prof. nadzw.
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.