56. Ogólnopolska i 14. Międzynarodowa Konferencja dla Studentów i Młodych Naukowców Juvenes Pro Medicina, 25-26.05.2018, Łódź


Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ma zaszczyt poinformować o 56. Ogólnopolskiej i 14. Międzynarodowej Konferencji dla Studentów i Młodych Naukowców

Juvenes Pro Medicina,

która odbędzie się 25-26.05.2018 roku.

Nasza konferencja to wydarzenie cieszące się dużym zainteresowaniem środowiska lekarzy, pracowników naukowych i studentów wielu uczelni medycznych w Polsce.

W poprzedniej edycji gościliśmy ponad 600 uczestników, którzy przedstawili 250 projektów naukowych podczas 22 sesji tematycznych. Prace zostały ocenione przez grono wybitnych specjalistów z danej dziedziny – profesorów i doktorów, nauczycieli akademickich oraz doświadczonych lekarzy związanych z pracą naukową. Na konferencji uczestnicy mogą również uczestniczyć w przygotowanych przez STN wykładach i warsztatach.

W tym roku planujemy skupić się na dotarciu z naszym wydarzeniem również do doktorantów. Dodatkowo zwiększyliśmy liczbę sesji do 24, dlatego każdy z uczestników znajdzie coś dla siebie.

Warto również podkreślić, że tegoroczna edycja Konferencji została objęta honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz wielu towarzystw naukowych ze świata medycyny.

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.jpm.umed.pl).
Termin składania abstraktów 1.02.2018 – 25.03.2018

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.