Wybrane artykuły dotyczące COVID-19 oraz bazy publikacji


https://www.thelancet.com/coronavirus

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus

https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus

https://www.microbiologyresearch.org/content/coronaviruses

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/


Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human cases [Internet]. [cited 2020 Mar 18]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117


Liu C, Zhou Q, Li Y, Garner L V., Watkins SP, Carter LJ, et al. Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases. ACS Cent Sci [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 18];acscentsci.0c00272. Available from: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c00272


Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med [Internet]. 2020 Mar 17 [cited 2020 Mar 18];NEJMc2004973. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32182409


Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Articles Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan , China : a retrospective cohort study. Lancet [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 20];6736(20):1–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

Theel ES, Slev P, Wheeler S, Couturier MR, Wong SJ, Kadkhoda K. The Role of Antibody Testing for SARS-CoV-2: Is There One? [published online ahead of print, 2020 Apr 29]. J Clin Microbiol. 2020;JCM.00797-20. doi:10.1128/JCM.00797-20

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.