Aktualności Oddziału terenowego PTM we Wrocławiu


Konferencja

„Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”

Wrocław, listopad 2017 r.

Koncepcja konferencji pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości” umożliwia z

jednej strony prezentację wyników badań mikrobiologiczno-parazytologicznych

prowadzonych aktualnie w różnych krajowych jednostkach naukowych, ale także

dokumentowanie historycznego dorobku w zakresie chorobotwórczych drobnoustrojów, jako

czynników etiologicznych chorób transmisyjnych. Chodzi więc głównie o ukazanie – z

jednej  strony –  zmieniających się w czasie zagrożeń zdrowotnych, uwarunkowanych

środowiskowo i wciąż groźnych  chorób infekcyjnych  i inwazyjnych, których  czynnikami

etiologicznym są patogeny (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty) transmitowane przez

stawonogi – wektory, głównie hematofagiczne kleszcze i komary, a  z drugiej strony –

ukazanie skutecznych sposobów ich przeciwdziałania.

 

Podczas konferencji w 2017 roku planowana jest prezentacja osiągnięć  20-letniej

współpracy  Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Wrocławia w zakresie biologicznego/mikrobiologicznego zwalczania

komarów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.