Aktualności Oddziału terenowego PTM we Wrocławiu


Konferencja

„Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”

Wrocław, listopad 2017 r.

Koncepcja konferencji pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości” umożliwia z

jednej strony prezentację wyników badań mikrobiologiczno-parazytologicznych

prowadzonych aktualnie w różnych krajowych jednostkach naukowych, ale także

dokumentowanie historycznego dorobku w zakresie chorobotwórczych drobnoustrojów, jako

czynników etiologicznych chorób transmisyjnych. Chodzi więc głównie o ukazanie – z

jednej  strony –  zmieniających się w czasie zagrożeń zdrowotnych, uwarunkowanych

środowiskowo i wciąż groźnych  chorób infekcyjnych  i inwazyjnych, których  czynnikami

etiologicznym są patogeny (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty) transmitowane przez

stawonogi – wektory, głównie hematofagiczne kleszcze i komary, a  z drugiej strony –

ukazanie skutecznych sposobów ich przeciwdziałania.

 

Podczas konferencji w 2017 roku planowana jest prezentacja osiągnięć  20-letniej

współpracy  Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Wrocławia w zakresie biologicznego/mikrobiologicznego zwalczania

komarów na terenie Aglomeracji Wrocławskiej.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.