Program konferencji „stare i nowe patogeny – aktualne problemy”


II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Stare i nowe patogeny – aktualne problemy

Lublin 17 – 19 luty 2017

PIĄTEK  –   17 luty 2017

 

12:00 –  Otwarcie Konferencji

Sesja I – Współczesne  problemy zakażeń – czy są możliwe do opanowania?

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Marek Gniadkowski, dr hab. Alina M. Olender

12:10 –  12:30  – Patogeny alarmowe – opcje terapeutyczne

Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

                              NIL, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Warszawa

12:30 – 13:00 –  Wielooporne pałeczki jelitowe – wielkie wyzwanie dla zdrowia publicznego

                             w Polsce                         

Prof. dr hab. Marek Gniadkowski, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, NIL Warszawa

13:00 – 13:30 –  Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

Dr hab. Alina M. Olender, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, UM Lublin

13:30 – 14:00  – Czy zagraża nam wirus ZIKA?

Dr Katarzyna Pancer, Zakład Wirusologii, NIZ-PZH, Warszawa

14:00 – 14:15 – Dyskusja

14:15 – 15:30 – Przerwa kawowa

 

Sesja II – Złożony obraz infekcji

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Andrzej Kübler, dr Agnieszka Magryś

15:30 – 16:00  – Nowe spojrzenie na sepsę

Prof. dr hab. Andrzej Kübler, Klinika Anestezjologii I Intensywnej Terapii,

                            Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław

16:00 – 16:30  – Jak badania analityczne mogą być pomocne w rozpoznaniu zakażenia

Prof. dr hab. Helena Donica, Zakład Diagnostyki Biochemicznej, UM Lublin

16:30 – 17:00 – Alergia czy infekcja?

                            Dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej,

                            UM Lublin

17:00 – 17:15 – Dyskusja

19:00  – Kolacja na Starym mieście – restauracja „Trybunalska”

 

SOBOTA – 18.02.2017

 

Sesja III –  Zakażenia u dzieci – wyzwaniem dla lekarza i mikrobiologa

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, dr Justyna Niedźwiadek

10:15 – 10:45  – Zagrożenie infekcjami wirusowymi w czasie ciąży

Dr hab. Bogumiła Litwińska, Zakład Wirusologii, NIZ-PZH, Warszawa

10:45 – 11:15  – Zakażenia u dzieci ze schorzeniami hematoonkologicznymi

                            Dr Maria Jolanta Stefaniak, Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytecki

                            Szpital Dziecięcy, UM Lublin

11:15 – 11:45 – Zakażenia przewodu pokarmowego u dzieci – wybrane zagadnienia

                            Prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, III Klinika Pediatrii, Uniwersytecki

                            Szpital Dziecięcy, UM Lublin

11:45 – 12:15 – Gruźlica u dzieci

Prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka

                            Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

12:15 – 12:30  – Dyskusja

12:30 – 13:00  – Przerwa/lunch

 

Sesja IV – Szczepienia i antybiotykoterapia – czy zawsze skuteczne?

Prowadzący sesję: Prof. dr hab. Anna Skoczyńska, dr Agnieszka Bogut

13:00 – 13:30 – Dlaczego nie możemy szczepić wszystkich dzieci?

Prof. dr hab. Andrzej Emeryk, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii dziecięcej II Kliniki

                            Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, UM Lublin

13:30 – 14:00 – Czy profilaktyka przeciw zakażeniom pneumokokowym jest skuteczna?

Prof. dr hab. Anna Skoczyńska, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

                            NIL Warszawa

14:00 – 14:30 – Problemy diagnostyki  mikrobiologicznej zakażeń u dzieci

                            Dr Katarzyna Semczuk, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

14:30 – 15:00 – Dlaczego antybiotykoterapia może być nieskuteczna i niebezpieczna?

Dr Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii,

                           CM UJ Kraków

15:00 – 15:15 – Dyskusja

15:15 – 15:45 – Przerwa

 

 

Sesja V – WZW typu C – nowe możliwości terapii

Prowadzący sesję: dr Sławomir Kiciak, dr Małgorzata Kozioł

15:45 – 16:15 – Drogi i ryzyko zakażeń HCV

Dr hab. Alina M. Olender, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, UM Lublin

16:15 – 16:45 – Nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne zakażeń HCV

Dr Sławomir Kiciak, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, SPSK1,

                            UM Lublin

16:45 – 17:15 – programów profilaktyki i diagnostyki HCV

Magdalena Władysiuk , CEESTAHC – Central and Eastern European Society

                            of Technology Assessment in Health Care, Kraków

 

NIEDZIELA 19.02.2017

 

Sesja VIDiagnostyka mikrobiologiczna – wątpliwości i problemy

Prowadzący sesję: Prof. dr hab. Anna Trafny, lek. Jerzy Ligięza

10:00 – 10:30 – Problemy diagnostyki zakażeń z udziałem biofilmu

Prof. dr hab. Anna Trafny, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki,

                           WAT Warszawa

10:30 – 11:00 – Zakażenie beztlenowcami – praktyczne aspekty skutecznej diagnostyki

                            mikrobiologicznej

                            Dr hab. Hanna Pituch, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, UM Warszawa                     

11:00 – 11:30 – Problemy diagnostyki zakażeń w Oddziałach Intensywnej Terapii

Dr Jadwiga Biernacka, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym

                           Oddziałem Dziecięcym, SPSK4, UM Lublin

11:30 – 12:00 – Co nowego w rekomendacjach EUCAST 2017

Dr Dorota Żabicka, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

                             NIL Warszawa

12:00 – 12:15 – Dyskusja

12:15 –  Zakończenie konferencji

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.