Aktualności Oddziału terenowego PTM w Lublinie


Konferencja pod patronatem PTM

 II Konferencja Ogólnopolska naukowo-szkoleniowa pt:

„ Stare i nowe patogeny – aktualne problemy”

Lublin, 17-19 luty 2017. www.patogenykonferencjalublin.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji poświęconej aktualnym problemom związanym z zakażeniami wywołanymi przez patogeny o dużym znaczeniu epidemiologicznym. Są to zarówno te stare, znane drobnoustroje, które może uśpiły trochę naszą czujność i mimo szczepień ochronnych mogą stwarzać problemy, jak również mało znane, nabierające coraz większego znaczenia epidemiologicznego oraz zagrożenia związane z występowaniem w Polsce szczepów z nowym mechanizmami oporności na antybiotyki. Zwrócimy również uwagę na problemy zakażeń u dzieci i kobiet w ciąży, co szczególnie zainteresuje pediatrów i położników. Prezentacja aktualnych problemów zakażeń na tle sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie będzie po raz kolejny podstawą do wspólnej debaty nad stosowaniem właściwej diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń. Jako wykładowcy zostali zaproszeni wybitni specjaliści polscy, którzy przedstawią aktualne problemy zakażeń, nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Spotkanie, do którego zapraszamy lekarzy i mikrobiologów będzie okazją do dyskusji nad wspólnymi problemami wypracowania zasad diagnostyki i leczenia oraz możliwością przedstawienia własnych doświadczeń i przedyskutowania problemów.

Wiodące tematy:
– Nowe możliwości antybiotykoterapii
– Występowanie w Polsce  wieloopornych pałeczek Gram-ujemnych
– Aktualna sytuacja epidemiologiczna – możliwe zagrożenia
– Problemy trudnych diagnostycznie zakażeń i ich konsekwencje
– Nowe spojrzenie na sepsę
– Stare patogeny – wciąż groźne, czy zawsze szczepienia mogą je ograniczać?
– Mało znane patogeny – czy nam zagrażają?
– Zakażenia u kobiet w ciąży i małych dzieci
– WZWC – nowe możliwości  diagnostyczne i terapeutyczne
– Wspólne problemy diagnostyki zakażeń – spojrzenie lekarza i mikrobiologa

Podczas konferencji zapraszamy również na spotkanie w magicznej atmosferze Starego Miasta, gdzie w ramach konferencyjnej integracji będą mogli Państwo poddać urokowi dawnego Lublina.

Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

PROGRAM KONFERENCJI

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.