ISAC update in light of SARS CoV-2 / COVID-19 pandemic


Dear Colleagues

The International Society of Antimicrobial Chemotherapy (ISAC) is deeply aware and appreciative of the massive efforts currently being undertaken by our Member Societies and global colleagues in fighting the SARS CoV-2 / COVID-19 pandemic.

In common with colleagues around the world, all members of the ISAC Executive Committee are fully committed and engaged in leading this public health emergency at both national and international levels.
For that reason, all regular ISAC activities are temporarily on hold however, our ISAC office is still open (secretariat@ISAC.world).

Look out for articles on SARS CoV-2 / COVID-19 in a special issue of ISAC’s International Journal of Antimicrobial Agents and on Elsevier’s Novel Coronavirus Information Center where all relevant COVID-19 papers are free-to-access.

If ISAC can be of help in sharing additional resources please do contact secretariat@ISAC.world

We wish you all the best in the battle – stay safe.

With kind regards and best wishes
Andreas Voss

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.