Kontakt


Biuro Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b
02-097 Warszawa
WUM Budynek CePT

Tel: 22 116 61 77
Fax: 22 116 61 96
e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl

Pani Monika Kucharska

Sekretarz PTM: dr Agnieszka E. Laudy, alaudy@wp.pl
Prezes PTM: prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl

NIP: 521-11- 21-855
Regon: 000810408
KRS: 0000006649

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta PTM: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 
Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny