Członkowie honorowi


KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 1. Kazimierz Bassalik
 2. Ludmiła Bassalik-Chabielska
 3. Juliusz Bril
 4. Odo Feliks Bujwid
 5. Jan Chomiczewski
 6. Ludwik Hirszfeld
 7. Helena Krzemieniewska
 8. Włodzimierz Kuryłowicz
 9. Zdzisław Larski
 10. Tadeusz Lachowicz
 11. Stanisław Legeżyński
 12. Irena Lipska
 13. Henryk Meisel
 14. Edmunt Mikulaszek
 15. Maria Morzycka
 16. Maria Krystyna Pietkiewicz
 17. Feliks Przesmycki
 18. Zdzisław Przybyłkiewicz
 19. Ludwik Rajchman
 20. Adam Skurski
 21. Zygmunt Szymanowski
 22. Stefan Ślopek
 23. Alfred Trawiński
 24. Jadwiga Ziemięcka

AKTUALNI KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 • prof. dr hab. Maria Bielecka
 • prof. dr hab. Wiesław Deptuła
 • prof. dr hab. Danuta Dzierżanowska
 • prof. dr hab. Janusz Galiński
 • prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
 • prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 • prof. dr hab. Marek Jagielski
 • prof. dr hab. Stanisław Kałużewski
 • dr n. przyr. Andrzej Kasprowicz
 • prof. dr hab. Józef Kubica
 • prof. dr hab. Mirosław Łuczak
 • prof. dr hab. Jerzy Mierzejewski
 • prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
 • prof. dr hab. Danuta Rogala-Zawada
 • dr med. Alfred Samet
 • prof. dr hab. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • prof. dr hab. Marian Truszczyński
 • prof. dr hab. Zofia Tynecka
 • prof. dr hab. Maria L. Zaremba
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny