Zalecany przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną sposób dezynfekcji oraz mycia rąk