XXIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa MikrobiologówNOWY TERMIN OGÓLNOPOLSKIEGO XXIX ZJAZDU PTM

15-17 wrzesień 2022 w WARSZAWIE Miejsce Zjazdu: Sangate Hotel Airport

Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej ul. 17 Stycznia, róg ul. Żwirki i Wigury)

Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie jesiennym 2021


Zarząd Główny PTM w dniu 22.03.2021 r. podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2022roraz przedłużenia kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach a także kadencji Delegatów PTM na WZD PTM.
W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu w tym roku oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażowaniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, Zarząd Główny PTM w Uchwale 18-2020 w dniu 20.04.2020 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu naszego Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. Pandemia nie została opanowana, wobec tego w Uchwale 9-2021 z dnia 22.03.2021 r. ZG PTM podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2022 r. Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz PTM. W kolejnej Uchwale 10-2021 z dnia 02.04.2021 r.  Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zdecydowało, że Ogólnopolski XXIX Zjazdu PTM odbędzie się w terminie 13-16.09.2022 r. w Warszawie.

Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz PTM. W związku z powyższym przedłużeniu ulega kadencja Władz PTM na wszystkich szczeblach, tj. Prezesa PTM razem z Prezydium PTM i Zarządem Głównym PTM, Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, Zarządów Oddziałów Terenowych PTM, Komisji Rewizyjnych OT PTM, oraz Delegatów poszczególnych OT PTM wybranych na kadencję 2016-2020.

Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie jesiennym 2021 r.

 

Szanowni Państwo,
Szczegółowe informacje dotyczące XXIX Zjazdu PTM, obejmujące m.in. terminy, w tym zgłaszania i akceptacji abstraktów, zgłaszania udziału firm w Zjeździe, instrukcje przygotowania abstraktu, program ramowy zjazdu, wysokość opłaty rejestracyjnej, informacje o bazie hotelowej oraz niezbędne dane kontaktowe dotyczące obsługi Zjazdu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zjazdu.


http://www.zjazdptm2020.pl/


Zaproszenie i informacja dla Sponsorów i Wystawców

Skład Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu PTM

  • prof. dr hab. Stefan Tyski – przewodniczący
  • prof. dr hab.  Ewa Augustynowicz-Kopeć  – wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Agnieszka E. Laudy – sekretarz
  • prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny – członek
  • dr hab. Edyta Podsiadły – członek
  • dr hab. Katarzyna Pancer – członek
  • dr Anna Zabost – członek

Sesje na Zjeździe PTMZobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.