HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions


Członek Złoty Wspierający Polskie Towarzystwo Mikrobiologów – od 27.03.2017 r.

 

 

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions,
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k/ Krakowa
tel: (12) 414 00 60,  506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl; NIP 675-12-63-252
Dyrektor Generalny: Bogusław Chomicz

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions – od ponad 20 lat opracowuje i wdraża, a zarazem prowadzi badania B+R dotyczące rozwiązań ustanawiających nowe standardy w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa w obszarze patient safety, jak i również w obszarze produkcji bezpiecznej żywności.

Nowe wyzwania wymagają szerokiej współpracy różnych środowisk o charakterze zarówno globalnym jak i lokalnym, uwzględniających współdzielenie wiedzy, doświadczeń, osiągnięć na poziomie naukowym, badawczym, wdrożeniowym.

Obecnie, firma współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą w zakresie prac B+R. Prowadzone prace kładą szczególny nacisk na opracowanie i rozwój innowacyjnych technologii umożliwiających m.in.:

w zakresie ochrony zdrowia:

  • predykcja ryzyka występowania zakażeń szpitalnych oraz ograniczanie występowania zakażeń w obiektach ochrony zdrowia poprzez reagowanie w czasie rzeczywistym na brak spełnienia procedur dot. higieny rąk, a w wyniku czego doprowadzenie do ich przestrzegania. Zespół badawczy skupia się na opracowaniu i rozwijaniu innowacyjnych modeli oraz algorytmów uczenia maszynowego (w tym data mining, deep learning), a także strumieniowego przetwarzania i identyfikacji zdarzeń, które w synergicznym zastosowaniu umożliwiają reagowanie na sytuacje krytyczne w czasie rzeczywistym

w zakresie produkcji bezpiecznej żywności:

  • zapewnienie stałej i niezbędnej komunikacji w zakładzie poprzez „System Zarządzania Higieną – HMS” oparty o najnowsze rozwiązania w zakresie technologii IoT i sztucznej inteligencji w celu kształtowania inteligentnych łańcuchów wytwarzania łączących dostawców producentów, odbiorców i konsumentów

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.