HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions


Członek Złoty Wspierający Polskie Towarzystwo Mikrobiologów – od 27.03.2017 r.

 

 

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions,
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k/ Krakowa
tel: (12) 414 00 60,  506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl; NIP 675-12-63-252
Dyrektor Generalny: Bogusław Chomicz

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions – od ponad 20 lat opracowuje i wdraża, a zarazem prowadzi badania B+R dotyczące rozwiązań ustanawiających nowe standardy w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa w obszarze patient safety, jak i również w obszarze produkcji bezpiecznej żywności.

Nowe wyzwania wymagają szerokiej współpracy różnych środowisk o charakterze zarówno globalnym jak i lokalnym, uwzględniających współdzielenie wiedzy, doświadczeń, osiągnięć na poziomie naukowym, badawczym, wdrożeniowym.

Obecnie, firma współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą w zakresie prac B+R. Prowadzone prace kładą szczególny nacisk na opracowanie i rozwój innowacyjnych technologii umożliwiających m.in.:

w zakresie ochrony zdrowia:

  • predykcja ryzyka występowania zakażeń szpitalnych oraz ograniczanie występowania zakażeń w obiektach ochrony zdrowia poprzez reagowanie w czasie rzeczywistym na brak spełnienia procedur dot. higieny rąk, a w wyniku czego doprowadzenie do ich przestrzegania. Zespół badawczy skupia się na opracowaniu i rozwijaniu innowacyjnych modeli oraz algorytmów uczenia maszynowego (w tym data mining, deep learning), a także strumieniowego przetwarzania i identyfikacji zdarzeń, które w synergicznym zastosowaniu umożliwiają reagowanie na sytuacje krytyczne w czasie rzeczywistym

w zakresie produkcji bezpiecznej żywności:

  • zapewnienie stałej i niezbędnej komunikacji w zakładzie poprzez „System Zarządzania Higieną – HMS” oparty o najnowsze rozwiązania w zakresie technologii IoT i sztucznej inteligencji w celu kształtowania inteligentnych łańcuchów wytwarzania łączących dostawców producentów, odbiorców i konsumentów

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.