Mikrobiologia farmaceutyczna


Sekcja Mikrobiologia Farmaceutyczna to Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną obejmującą mikrobiologię produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz kosmetyków. Jest to miejsce wymian poglądów, wiedzy i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego w/w produktów znajdujących się na naszym rynku. Omawiane zagadnienia są w obszarze zainteresowania osób pracujących w wytwórniach farmaceutycznych i kosmetycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem farmaceutycznym i kosmetycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla osób wykwalifikowanych, specjalistów zapewnienia i kontroli jakości, audytorów oraz osób odpowiedzialnych za współpracę z kontraktowymi laboratoriami mikrobiologicznymi.

Lista osób wraz z adresami e-mailowymi, które zgłaszają chęć udziału w tej sekcji:

 

Lista poruszanych problemów w ramach sekcji Mikrobiologia Farmaceutyczna:

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający

Członkowie wspierający