Posiedzenie naukowe Oddziału Terenowego w Warszawie 27.04.2017


Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów serdecznie zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (czwartek) o godz. 15:00, w sali 103B Wydziału Biologii UW.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie na posiedzenie naukowe

Jednocześnie Zarząd Oddziału Warszawskiego PTM informuje, że następne posiedzenie naukowe zaplanowane jest na 8 czerwca br. (czwartek). Głównym gościem posiedzenia będzie Pan prof. dr hab. Marek Gniadkowski.

Odbywające się w trakcie najbliższego i czerwcowego posiedzenia Oddziału sesje wykładowe składają się na szkolenie pn.: „Molekularne podstawy patogenności prątków gruźlicyKryzys antybiotykoterapii – czy koniec antybiotyków?”, za udział w którym Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyznaje 4 punkty edukacyjne. (Uchwała KRDL w sprawie przyznania punktów edukacyjnych…).

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny